Nalepke za varnostni inženiring

Skrb za varovanje zdravja in preprečevanje nezgod v delovnem okolju ter požarna varnost narekuje vidno označevanje navodil, opozoril in prepovedi. Zakonsko so predpisane grafične vsebine, piktogrami, velikosti in materiali za izdelavo nalepk. Navedene grafike izdelujemo na kakovostne materiale, kateri zagotavljajo predpisano življenjsko dobo v različnih delovnih okoljih.

Zraven nalepk izdelujemo tudi table. Pretežno uporabljamo D-bond plošče, kombinacija plastike in eloksiranega aluminija. D-bond je izjemno odporen na površinsko obrabo, udarce, kemične in atmosferske vplive. Na željo strank izdelam table na plastične podlage kot so Forex, Komatex,…

Nalepke za varnostni inženiring

Nalepke za označevanje evakuacijskih poti, gasilnikov, hidrantov, požarnih siren, zbirnih mest, … v poslovnih objektih izdelujemo na posebni – fotoluminantni oz. »glow in the dark« foliji. Nalepka v dnevnem času absorbira svetlobni tok. V nočnem času ali zmanjšani prisotnosti dnevne svetlobe nalepke »žarijo« ali drugače rečeno svetijo in nam nazorno kažejo potek morebitne evakuacije ali pozicijo gasilne naprave. Uporabljamo materiale, kateri ustrezajo predpisani zakonodaji na področju tega označevanja. Lepila teh nalepk imajo sposobnost dobrega oprijema neposredno na oplesk zidu poslovnega prostora.

Vedno nove tehnologije v proizvodnjah kot izredne situacije, kot je npr. COVID-19 narekujejo nove opozorila, navodila za uporabo in prepovedi na vseh področjih življenja. Tem trendom dosledno sledimo in nudimo širok izbor nalepk in tabel za vse navedeno.

Nalepke in table dobavljamo tako v večjih količinah, po merah in potrebah naročnika, kot tudi kosovno. Standardne oblike in vsebine so bolj ali manj na zalogi.