Etikete za kemično industrijo

Pri etiketah, ki se uporabljajo v kemični industriji, je kvaliteta brezpogojna. Strogi predpisi zahtevajo točne barvne tone, razmerja med objekti na sami etiketi ter standardne dimenzije. Ob izpolnjevanju teh pogojev je ključna še obstojnost same etikete, saj je med uporabo izpostavljena izjemno močnim kemičnim vplivom kot so topila, jedke snovi in maščobe. Med transportom so lahko izpostavljene UV sevanju, vremenskim vplivom in ekstremnim temperaturnim spremembam. V primeru, da se kemikalije razlijejo po etiketi, mora etiketa ostati v prvotnem stanju. V nasprotnem primeru lahko pride do reklamacije s trga ali celo napačne uporabe, kjer nastajajo škode nepopisnih razsežnosti.

V vseh letih delovanja smo se zelo dobro spoznali z zahtevami kemične industrije in ponudimo vam lahko širok nabor materiala, ki dosega še tako visoke zahteve. Vseskozi osvežujemo naše poznavanje ADR predpisov in novih oznak, ki se s časom spreminjajo. Datoteke za večino oznak že imamo pripravljene, lahko vam ponudimo tudi grafično oblikovanje enostavnejših deklaracijskih etiket.

Etikete za kemično industrijo

KAKO DOSEŽEMO, DA SO ETIKETE KEMIČNO ODPORNE?

Ob uporabi raznih topil se lahko cenejši materiali in tisk uničita, zato smo razvili visoko obstojne produkte za vaše visokokakovostne izdelke. Med tiskom se material segreva in ob tem odpiramo pore umetnih mas. Pri tem tisk ni na površini etikete temveč difundira v tanko zgornjo plast etikete. S tem je etiketa že v osnovi odporna na osnovne kemične vplive in obrabo. V primeru uporabe agresivnejših vsebin pa obstaja potreba po dodatni zaščiti. Ena izmed možnosti je zapiranje tiska z UV lakom, ki ne vsebuje topil in se suši na izpostavitvi visoko-zmogljivih UV sušilcev. Ti barvi zasušijo in popolnoma zaprejo tiskano površino. Tudi najmočnejša razredčila nimajo vpliva na etiketo. Druga možnost je laminacija oziroma plastifikacija etikete. Po tisku z posebno pripravo etikete plastificiramo z visoko-obstojnim slojem prozorne folije, ki prekrije tiskano površino. Tako se barve kljub agresivnim razredčilom ne bodo razlile in bodo ostale v prvotni obliki.

POZNAVANJE ADR ZAKONODAJE

ADR je kratica za evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti. V osnovi velja za države Evrope, vendar se je vpliv razširil vse do Tunizije. Sicer sporazum nima enotnega organa za izvajanja kontrole, kontrola se izvaja v vsaki posamezni državi s pomočjo državnih organov. V predlogi A so določila za ustreznost embalaže, katero moramo skupaj dosegati. Razvrstitev nevarnega blaga je sledeča:

1.razred – eksplozivne snovi

2.razred – plini

3.razred – vnetljive tekočine

4.1.razred – vnetljive trdne snovi

4.2.razred – samovžigne snovi

4.3 razred – snovi, ki ob stiku v vodo tvorijo vnetljive pline

5.1 razred – oksidirajoče snovi

5.2.razred – organski peroksidi

6.1.razred – strupene snovi

6.2.razred – kužne snovi

7.razred – radioaktivne snovi

8.razred – jedke snovi

9.razred – razne nevarne in strupene snovi

Vsaka izmed naštetih ima posebne zahteve za etikete. Za uporabo najprimernejših materialov vam pri pripravi ponudbe svetujemo, tako da za kar se da ugodno ceno pripravimo samolepilne etikete, ki bodo ustrezale svojemu namenu.

IZGLED IN FUNKCIONALNOST

Kot pri vseh drugih etiketah kljub pomembnosti same obstojnosti etikete ne smemo zanemariti izgled etikete. Le-ta je obraz vašega izdelka in uporabniku sporoča vse pomembne lastnosti in kvalitete.