Etikete za plinsko industrijo

Plinska industrija je zelo specifična panoga. Zahteve pri medicinskih in tehničnih plinih so različne, prav tako za označevanje gospodinjskih jeklenk plinskih instalacij zemeljskega plina. Varnostne nalepke na jeklenkah so v bistvu dokumenti z mnogimi opozorili, prepovedmi, navodili za uporabo in splošnimi pravili.

Zakonski predpisi o kemikalijah in ADR pravilnik o prevozu nevarnih snovi združuje vse potrebno za oblikovanje vsebine nalepk. Opredeljuje materiale, tehnične zahteve in zmogljivosti nalepk.

Jeklenke in njihova površina glede na strukturo in obliko so za uporabo nalepk precej zahtevno okolje. Začne se že v polnilnicah, kjer so obremenjene visokotlačnemu pranju, kasneje transportu na odprtih kamionih v vseh možnih vremenskih pogojih. Tudi pri uporabnikih so deležne različnih obremenitev. Ta ciklus se nenehno ponavlja. Nalepka mora zdržati vse naveden obremenitve. Izdelujemo jih na posebnih varnostnih folijah katere zagotavljajo, da se nalepke ne da prelepiti na drugo jeklenko, saj se le-ta ob primeru tovrstne manipulacije ali celo zlorabe uniči. Pri tehničnih plinih je kar nekaj jeklenk, v katerih so razni medicinski plini. Posledice ob navedenih manipulacijah so seveda nepredstavljive.

Nalepke za plinsko industrijo

Material za nalepke in barva s katero so tiskane je iz negorljivih materialov. To v primeru nezgode, požara, eksplozije,… preiskovalnim organom olajša ugotovitve, kaj je bilo v jeklenki pred ne željenim dogodkom.

V dogovoru z vsako polnilnico posebej prilagodimo način dobave nalepk v kolutu ali v polah, saj se nalepke lepijo ročno. Za vzdrževalce plinskih instalacij na terenu nalepke dobavljamo v setih glede na sklop vzdrževanja, kar zagotavlja ustrezno sledljivost pri postopku vzdrževanja in olajša delo serviserja.

Tudi v tej panogi se izvajajo posodobitve procesov predvsem v digitalizaciji sledenja posameznih jeklenk. Aktivno smo sodelovali v projektu označevanja jeklenk s QR kodami. Vsaka jeklenka je prejela svojo sledilno številko katero smo generirali v QR kodo in natisnili nalepke z izjemno dolgo življenjsko dobo v nizu vseh spremenljivk. Na vhodu v polnilnico so optični čitalci, ki ob vhodu in izhodu odčitajo vse jeklenke na kamionu.